Kontakt

"Społem" Łódzka Spółdzielnia Spożywców w Łodzi
ul. Żeligowskiego 32/34
90-643 Łódź

NIP: 724-000-36-74
REGON: 001010093

Telefon: 42 634-86-21
Fax: 42 634-86-21

SPOŁEM ŁSS W ŁODZI

Zarząd:

Prezes Witold Malicki
42 634-86-21

Sekretariat
42 634-86-21

Fax: 42 634-86-21
adres e-mail: lss.sekretariat@gmail.com

Dział Handlowy
42 634-86-24
adres e-mail: lss.handlowy@gmail.com

Dział Zatrudnienia i Płac
42 679-40-43

Dział Administracyjno-Techniczny

42 634-86-23
adres e-mail: admspolem@op.pl

Dział Księgowo–Finansowy
42 634-86-22